DOSŤ DOBRÁ.

ÚPLNÁ A CELISTVÁ.

SAMA V SEBE DOMA.

Manifest dosť dobrej ženy

Tvoje presvedčenia o Tebe.

Základ sebalásky a sebaistoty.

Zoznam 12 myšlienok o Žene, ktorá je dosť dobrá.

Tvoja príležitosť stať sa dosť dobrou pre seba samú.

Konkrétna predstava o tom, aká je dosť dobrá žena.

PDF listy na tlač & CHECKLIST